Παραγωγή αναλωσίμων νοσοκομειακών ειδών
Productionsof expendable hospital supplies